ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ
Αρμολογήματα

Αρμολογήματα

 

Αρμολόγημα λέγεται η εργασία αντικατάστασης του κονιάματος των αρμών σε τοιχοποιίες, σε μικρότερο βάθος από την επιφάνεια του τοίχου, με άλλο κονίαμα συνήθως ισχυρότερο.
Το αρμολόγημα γίνεται σε παλαιές τοιχοποιίες και κυρίως σε περιπτώσεις που το κονίαμα των αρμών έχει υποστεί έντονη διάβρωση ή απαιτείται να αντικατασταθεί με νέο διαφορετικής σύνθεσης και υψηλότερης μηχανικής αντοχής.
Το παλαιό κονίαμα καθαιρείται είτε με το χέρι, είτε μηχανικά με τη χρήση υδροβολής ακόμα και αμμοβολής. Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της μεθόδου καθαίρεσης είναι και η παλαιότητα του κτίσματος και η πιθανή φθορά που μπορεί να προκληθεί στα λιθοσώματα.
Η σύσταση του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως σε ιστορικές κατασκευές, θα πρέπει να προϊόν μελέτης από μηχανικούς με ανάλογη εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα παραγόντων.

Τσιμεντενέσεις

Τσιμεντενέσεις

 

Η αποκατάσταση των ρωγμών στις φέρουσες τοιχοποιίες και λιθοδομές πραγματοποιούνται με τσιμεντενέσεις.

Η εφαρμογή των τσιμεντενέσεων είναι αντίστοιχη με αυτή των ρητινενέσεων, διαφέρουν τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται. Για την σφράγιση των ρωγμών χρησιμοποιείται ισχυρή τσιμεντοκονία αντί εποξειδικής πάστας και αντί ακροφυσίων τεμάχια πλαστικού σωλήνα τα οποία προσαρμόζονται σε οπές που έχουν ανοιχτεί από πριν.

Στη συνέχεια διοχετεύεται με πίεση 5 ατμοσφαιρών ρευστό ένεμα από νερό, τσιμέντο, ψιλή άμμο, γαλάκτωμα ρητίνης, όπως στην ρητινένεση από τα κάτω προς τα επάνω.

Το υλικό πληρώσεως των ρωγμών (ένεμα) ποικίλει ανάλογα με το εύρος της ρωγμής (από 3 χιλιοστά έως 5-7 εκατοστά) και τον τρόπο δομήσεως της τοιχοποιίας. Προστίθενται κατά περίπτωση διάφορα πρόσμικτα όπως θηραϊκή γη, διάλυμα ασβέστου, επιβραδυντικό ή επιταχυντικό πήξεως, αντισυρικνωτικό κτλ.

Συσκευασία και Μεταφορά Μνημείων

Συσκευασία και Μεταφορά Μνημείων